Behöver konst vara konstigt?

I takt med att modern konst ständigt tvingas söka sig till extremer för att väcka reaktioner, så har väldigt många kommit att känna att denna sorts konst inte avspeglar vad de själva vill omge sig med. Men då det samtidigt projiceras att konst är en färskvara, och att man måste hänga med i trender, så har det skapat en viss osäkerhet gällande hur man faktiska göra med konst i vardagen.

För det första så är det på sin plats att poängtera att man absolut inte behöver göra saker och ting mer krångliga än nödvändigt. I många fall så lönar det sig att helt enkelt släppa rådande konsttrender och istället välja den konst som man själv tycker passar bra. Det finns antagligen inget som är mer problematiskt än kost som man väljer inte för att man själv vill, utan för att man upplever att det är något som man helt enkelt kan ta.

Då det finns många skäl att anta att konst faktiskt påverkar hur vi känner oss och mår, så kan det rätt ut sagt vara destruktiv att välja konst som inte klingar väl med ens eget sätt att leva. Därför föreslår vi att du helt enkelt väljer bort den konst som du upplever vara konstig, och istället väljer den konst som känns rätt. För på samma sätt som rätt kost kan ge dig energi och styrka, så kan fel konst dra dig i motsatt riktning. Gör därför dig själv en tjänst och satsa på det som får dig att må bra och bry dig inte om vad som är modernt, rätt eller vad man enligt någon annan ska ha.

Leave a Comment

Your email address will not be published.